خاطرات من tag:http://oonoman.mihanblog.com 2020-02-24T13:46:52+01:00 mihanblog.com اطلاعیه مهمممممممممممم 2011-12-01T05:57:26+01:00 2011-12-01T05:57:26+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/126 ماریان بر و بچ سیلامممممم از این به بعد موخوام هر کی دلش خواست عکس واقعیشو یا قسمتی از صورتشو بذاره تو وبم. هر کی دلش خواست می تونه به عکسشو بفرسته به ایمیل من تا من بذارم اینجا تا بقیه بفهمن اونایی که تو روم قر می دن چه شکلین. دوست نداشتید عکس کاملتونو بدید بگردید ببینید تو صورتتون چیز خوشگلی دارید یا نه مثلا دماغی دهنی چشمی بعد از همون عکس بندازید بفرستید برام. ممنون بر و بچ سیلامممممم از این به بعد موخوام هر کی دلش خواست عکس واقعیشو یا قسمتی از صورتشو بذاره تو وبم. هر کی دلش خواست می تونه به عکسشو بفرسته به ایمیل من تا من بذارم اینجا تا بقیه بفهمن اونایی که تو روم قر می دن چه شکلین. دوست نداشتید عکس کاملتونو بدید بگردید ببینید تو صورتتون چیز خوشگلی دارید یا نه مثلا دماغی دهنی چشمی بعد از همون عکس بندازید بفرستید برام. ممنون ]]> عکس نازنین و ندا 2011-11-20T10:45:18+01:00 2011-11-20T10:45:18+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/125 ماریان این عکس نازی و ندا هستن. کناری دست چپ هم شیوا هستش که پیشنهاد داد عکس نازی رو بذارم  اون وسطیه نازیه به دستاش توجه کنید   این هم نازی و ندا در دوران بچگی.اون زیریه ندا هستش و روییه نازیه که داره ندا رو می زنه می گه خیال نکن چون بزرگتری زودتر باید شوور کنی این عکس نازی و ندا هستن. کناری دست چپ هم شیوا هستش که پیشنهاد داد عکس نازی رو بذارم  اون وسطیه نازیه به دستاش توجه کنید

 

این هم نازی و ندا در دوران بچگی.اون زیریه ندا هستش و روییه نازیه که داره ندا رو می زنه می گه خیال نکن چون بزرگتری زودتر باید شوور کنی

]]>
شوهر کارتول و شیوااااااا 2011-11-20T08:30:02+01:00 2011-11-20T08:30:02+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/124 ماریان این دو تا شوهرای کارتال و شیوا هستن بعد از یک هفته زندگی با اونا این شکلی شدن:   این دو تا شوهرای کارتال و شیوا هستن بعد از یک هفته زندگی با اونا این شکلی شدن:

 

]]>
بچه باحالای آرین چت 2011-11-20T08:28:00+01:00 2011-11-20T08:28:00+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/123 ماریان این عکس بچه باحالای آرین چت هستن که دخملا براشون می میرن مهران، گوله نمک و مهرداد. این دو تا که اون زیرن قابل شناسایی نیستن: این عکس بچه باحالای آرین چت هستن که دخملا براشون می میرن

مهران، گوله نمک و مهرداد. این دو تا که اون زیرن قابل شناسایی نیستن:

]]>
عکس تکی 2011-11-20T08:26:13+01:00 2011-11-20T08:26:13+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/122 ماریان این عکس تکی از مارشول، پهلی آتیش و مستر 14 هستش. این عکسو روز عید قربان انداختن:   این عکس تکی از مارشول، پهلی آتیش و مستر 14 هستش. این عکسو روز عید قربان انداختن:

 

]]>
اینک عکس طاها و پرشی 2011-11-20T08:22:53+01:00 2011-11-20T08:22:53+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/121 ماریان همون طور که می بینید پرشی نشسته رو پاهای طاها.   همون طور که می بینید پرشی نشسته رو پاهای طاها.

 

]]>
سیبیل بچه های آرین چت 2011-11-20T08:14:33+01:00 2011-11-20T08:14:33+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/120 ماریان سلاممممممممم. این هم از سیبیلای بچه های چت روم آرین. اگه دقت کنید می بینید از سیبیل همه داره خون می چکه  مارشال: پرشی: فرخ: مهدی جون: شوهر شیوااااااا: شوهر کارتول:     سلاممممممممم. این هم از سیبیلای بچه های چت روم آرین. اگه دقت کنید می بینید از سیبیل همه داره خون می چکه 

مارشال:

پرشی:

فرخ:

مهدی جون:

شوهر شیوااااااا:

شوهر کارتول:

 

 

]]>
اینم عکسسسس مارشالللللللللل 2011-11-05T13:44:50+01:00 2011-11-05T13:44:50+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/119 ماریان این قیافه مارشاله وقتی فهمید من عکس خودش و با خانوم دماغ قشنگه رو گذاشتم تو وبم: این قیافه مارشاله وقتی فهمید من عکس خودش و با خانوم دماغ قشنگه رو گذاشتم تو وبم:

]]>
عکس باران بهار 2011-11-05T13:41:23+01:00 2011-11-05T13:41:23+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/118 ماریان این عکس باریه وقتی کوچیک بود: چند روز بعد از دست مامانش افتاد با مخ پهن شد کف اتاق به خاطر همین وقتی بزرگ شد این شکلی شد (ایستاده لویاو نشسته باران): این عکس باریه وقتی کوچیک بود:

چند روز بعد از دست مامانش افتاد با مخ پهن شد کف اتاق به خاطر همین وقتی بزرگ شد این شکلی شد (ایستاده لویاو نشسته باران):

]]>
خوب اینم عکس لویا و لسوله 2011-11-05T13:39:38+01:00 2011-11-05T13:39:38+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/117 ماریان اینجا لسول بزرگ شده عاشق لویا شده دس دس اینجا لسول بزرگ شده عاشق لویا شده دس دس

]]>
عکس رسول 2011-11-05T13:35:35+01:00 2011-11-05T13:35:35+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/116 ماریان خوب این چند روزه همش لسول اصرار می کرد عکس پوشیدشو بذارم منم که حسسسسسساس مجبور شدم بذارم   خوب این چند روزه همش لسول اصرار می کرد عکس پوشیدشو بذارم منم که حسسسسسساس مجبور شدم بذارم

 

]]>
عکس مهدی جوووووووووون 2011-11-03T05:57:38+01:00 2011-11-03T05:57:38+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/115 ماریان این عکس مهدی جوووووونه بنا به سفارش سوناز گذاشتم. فکر کنم سونازو دیده هنگ کرده       این عکس مهدی جوووووونه بنا به سفارش سوناز گذاشتم. فکر کنم سونازو دیده هنگ کرده

 

 

 

]]>
عکس سورپی و سوناز در دوران نوزادی 2011-11-03T05:56:31+01:00 2011-11-03T05:56:31+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/114 ماریان ]]> عکس سونازززززززززز 2011-11-03T05:53:53+01:00 2011-11-03T05:53:53+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/113 ماریان ]]> عکس عروسی من 2011-11-03T05:48:57+01:00 2011-11-03T05:48:57+01:00 tag:http://oonoman.mihanblog.com/post/112 ماریان سیلامممممممممم بالاخره عروس شدممممم سیلامممممممممم بالاخره عروس شدممممم

]]>